MVKarto

MVKarto

Consultanță în gestionarea deșeurilor

MVKarto oferă consultanță în probleme de mediu și dezvolta idei noi împreună cu beneficiarii în privința gestionarii eficiente a deșeurilor.

Pentru managementul deșeurilor, abordarea noastră include aspecte legate de:

  • elaborarea de documente strategice care presupun inclusiv realizarea unor acțiuni ample de consultare cu principalii actori din managementul deșeurilor, precum și realizarea evaluării strategice de mediu;
  • elaborarea unor seturi de date spațiale în conformitate cu normele de aplicare INSPIRE pentru situri contaminate și instalații de tratare a deșeurilor;

 

Membrii echipei noastre pot desfășura activități de documentare și culegere a informațiilor existente în P.U.Z., rapoarte, registre de evidență etc., respectiv:

  • inventarierea siturilor/instalațiilor de tratare a deșeurilor cu suprafață mai mare de 100 m2;
  • descrierea ariilor și evaluarea acestora din punct de vedere al protecției mediului;
  • descrierea vecinătăților din punct de vedere al categoriilor de folosință a terenurilor sau a prezenţei unor obiective/instalații economice;
  • topografierea și cartografierea siturilor contaminate;
  • construcția și analiza bazelor de date geospațiale;
  • geoprocesarea datelor etc.